Privacyverklaring Smit-Kappert Makelaardij
Smit-Kappert Makelaardij respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. De persoonsgegevens worden verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


INLEIDING
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Smit-Kappert Makelaardij, neem dan gerust contact op! info@smitkappertmakelaardij.nl

Adres: Vromade 31

Postcode: 2411 LG

Vestigingsplaats: Bodegraven
Tel nr.: 0172-611870 / 06-24242546
 
KvK: 28082104 

 

Privacyverklaring Smit-Kappert Makelaardij
Welke gegevens worden door de makelaar vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning
Bij de verkoop of verhuur van uw woning worden de volgende gegevens vastgelegd:
•  uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
• de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
• de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de  oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
• foto’s en video’s van de woning
• de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
• wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de
verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
• overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt

U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u Smit-Kappert als makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan worden de volgende gegevens vastgelegd:
•   uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
•   het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
•   gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
•   uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
•   wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
•   overige informatie die u aan de makelaar verstrekt

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?
U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

Contact opnemen
Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met Smit-Kappert Makelaardij via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden (zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving).
Op het moment dat u contact opneemt met Smit-Kappert Makelaardij via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De website van Smit-Kappert Makelaardij verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

MARWEB-ONLINE.NL  
De e-mail van Smit-Kappert Makelaardij wordt gehost bij MARWEBONLINE.NL. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van MARWEB-ONLINE.NL.  
De website en back-ups van de website worden gehost bij MARWEB-ONLINE.NL.
Gegevens die u achterlaat op de website van Smit-Kappert Makelaardij zijn op de servers van MARWEB-ONLINE.NL opgeslagen.

Opslagperiode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Smit-Kappert Makelaardij, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij uw gegevens op grond van een wettelijke regeling langer moeten worden bewaard.
Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp of op de server van MARWEB-ONLINE.NL. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.
Delen van persoonsgegevens met derden
Smit-Kappert Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Smit-Kappert Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Smit-Kappert Makelaardij uw persoonsgegevens aan derden. Dit wordt alleen gedaan met uw uitdrukkelijke toestemming.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden, indien nodig, verstrekt aan:

Alleen die gegevens die nodig zijn voor het maken van een dossier, het opmaken van
aktes en aangiften worden verstrekt aan allen waar ze nodig zijn.

Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 
De persoonsgegevens die door Smit-Kappert Makelaardij  of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee stappen verificatie. 
Bij deze twee stappen verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Smit-Kappert Makelaardij . Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast kan het zijn dat uw bezoek aan onze website beveiligd is door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Smit-Kappert Makelaardij privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van Smit-Kappert Makelaardij ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Uw Rechten
Recht op inzage 
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Smit-Kappert Makelaardij vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Smit-Kappert Makelaardij. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie 
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Smit-Kappert Makelaardij.
Recht op overdracht 
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Smit-Kappert Makelaardij opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heef u het recht op overdracht. Hierbij dient Smit-Kappert Makelaardij al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Smit-Kappert Makelaardij vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. 
Recht op het indienen van een klacht 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Smit-Kappert Makelaardij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via dezelink. 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 
Wilt u niet dat Smit-Kappert Makelaardij uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@smit-kappertmakelaardij.nl
onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
Plichten
Smit-Kappert Makelaardij verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Smit-Kappert Makelaardij via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Smit-Kappert Makelaardij de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Smit-Kappert Makelaardij met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. 
Smit-Kappert Makelaardij behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Smit-Kappert Makelaardij dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Smit-Kappert Makelaardij te beschermen. Daarbij wordt altijd getracht uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 
Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@smit-kappertmakelaardij.nl
 
Adres: Vromade 31
Postcode: 2411 LG
Vestigingsplaats: Bodegraven
Tel nr.: 0172-611870 / 06-24242546

Contactgegevens

Smit-Kappert Makelaardij
Vromade 31
2411 LG  Bodegraven
KvK nummer 28082104

SVM gediplomeerd makelaar

Telefoon

Telefoonnummer: 0172-611870
Mobielnummer: 06-24242546
Faxnummer: 0172-898300

info@smit-kappertmakelaardij.nl
www.smit-kappertmakelaardij.nl